Netwerken: u kunt pas vermenigvuldigen als u durft te delen!


Bedrijfsdoelstelling: Leveranciers

Zwakste schakel bepaalt eindresultaat

Het geheel is afhankelijk van één schakel

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel.

U kunt binnen uw onderneming nog zo hard werken aan de door u gestelde kwaliteitsnormen, als uw leverancier het laat afweten, bijvoorbeeld door te late leveringen of het leveren van slechte producten, worden alle inspanningen die uw organisatie levert teniet gedaan. Dit heeft een negatief effect op zowel uw klanten als medewerkers.

Selectie leveranciers

De onderneming selecteert leveranciers op hun betrouwbaarheid en de door hen geleverde kwaliteit.

Het kwaliteitsniveau van de leverancier moet minimaal gelijk zijn aan de kwaliteitseisen van de eigen onderneming. Kwaliteitsnormen en procedures dienen dus een onderdeel van de selectiecriteria te zijn.

Voorbeeld bedrijfsdoelstelling leveranciers:

  • De onderneming stelt kwaliteitseisen op waaraan leveranciers minimaal moeten voldoen bij het leveren van hun producten en/of diensten.
  • De onderneming stelt leveringsvoorwaarden op voor leveranciers.
  • De onderneming stelt normen op met betrekking tot communicatie onderling tussen de ondernemingen.

Selectie leveranciers

De onderneming selecteert leveranciers op hun betrouwbaarheid en de door hen geleverde kwaliteit. Het kwaliteitsniveau van de leverancier moet minimaal gelijk zijn aan de kwaliteitseisen van de eigen onderneming. Kwaliteitsnormen en procedures dienen dus een onderdeel van de selectiecriteria te zijn. Communiceer regelmatig aan de leveranciers aan welke kwaliteitseisen en normen zij moeten voldoen om te mogen blijven leveren aan uw onderneming.

Voorbeeld doelstelling: deze voorbeelden kunt u gebruiken in uw businessplan.

  • De producten en/of dienstverlening van leveranciers moeten aan de volgende kwaliteitsnormen ………………………voldoen.
  • De onderneming stelt dat de leveringsvoorwaarden voor leveranciers als volgt zijn: ………………………………………… .
  • De onderneming stelt dat bij mondelinge communicatie tussen medewerkers, van beide ondernemingen, er altijd een schriftelijke bevestiging volgt.


Actief netwerken doet u o.a. door kennis te delen!