Netwerken: u kunt pas vermenigvuldigen als u durft te delen!


Bedrijfsdoelstelling: Milieu

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Als ondernemer zou u ernaar moeten streven om door de samenleving gezien te worden als een “duurzame ondernemer”.

Hierdoor kunt u zich onderscheiden van de concurrentie en bent u een betrouwbare partner voor de samenleving. U stelt zich tot doel het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen en het milieu aantoonbaar minder te belasten.
Dit doet u door uzelf concrete doelen te stellen, door aan te geven met welk percentage per jaar u het verbruik van natuurlijke hulpbronnen gaat terugdringen met uw onderneming. Bijvoorbeeld bij productieprocessen hoeveel energiebesparing en of waterverbruik u per jaar wilt realiseren.

Voorbeeld doelstelling: duurzaam ondernemen.

  • De onderneming stelt zich tot doel het verbruik van natuurlijke hulpmiddelen met … % per jaar te verminderen.
  • De onderneming stelt zich tot doel het milieu met … % per jaar minder te belasten.

Sociaal verantwoord ondernemen

Onderneemt de onderneming sociaal verantwoord; in hoeverre zijn de producten en/of diensten maatschappelijk aanvaardbaar en welke neveneffecten hebben ze op de maatschappij? Stel een concreet plan op om eventuele misstanden aan te pakken.

  • De onderneming voert .. keer per jaar evaluaties uit op het gebied van sociaal ondernemen, gerapporteerde misstanden worden planmatig aangepakt en gecorrigeerd.

Economisch verantwoorde producten en dienstverlening

Bij het streven naar economisch verantwoorde producten en/of dienstverlening snijdt het mes aan twee kanten, de onderneming streeft naar het optimaliseren van productieprocessen en/of dienstverlening om verspilling van materialen en energie terug te dringen. Daarmee verlaagt de organisatie de productiekosten welke een positief effect hebben op het nettoresultaat van de onderneming.

Voorbeeld doelstelling: economisch verantwoord ondernemen.

  • De onderneming streeft naar optimaliseren van productieprocessen en dienstverlening om verspilling van materialen en dergelijke jaarlijks met ..% te verminderen.
  • De onderneming streeft naar vermindering van het energieverbruik en stelt zich tot doel het verbruik jaarlijks met .. % te verminderen.

Wetten en regelgeving

Het spreekt vanzelf dat u richtlijnen opstelt voor het opvolgen van wetten en regelgeving. Daarnaast onderhoudt de organisatie harmonische contacten met externe belangengroepen.

Voorbeeld doelstelling: wetten en regelgeving.

  • De onderneming houdt zich aan voorschriften en wettelijke bepalingen die voor de onderneming van toepassing zijn. De onderneming voert .. maal per jaar controle uit op naleving van voorschriften en wetgeving. Gerapporteerde afwijkingen worden binnen .. maanden gecorrigeerd.
  • De onderneming onderhoudt .. keer per jaar intensief contact met externe belangengroeperingen.


Actief netwerken doet u o.a. door kennis te delen!