Archive for the ‘Innovatie’ Category

Waarom creativiteit en innovatie belangrijk is

Netwerken: u kunt pas vermenigvuldigen als u durft te delen!

Belangrijk voor de resultaten van morgen

“De bedrijven in deze wereld die goed presteren, onderscheiden zich van de gemiddelde onderneming door de mate van emotionele intelligentie (EQ) van de werknemers.”

Dit schrijft Manfred Kets De Vries in het voorwoord van “Wat leiders drijft”. Volgens hem biedt een grotere emotionele intelligentie hun een voorsprong op gebied van creativiteit en innovatie.

Read the rest of this entry »

Innoveren, iedereen kan het!

Netwerken: u kunt pas vermenigvuldigen als u durft te delen!


Innoveren van klant tot concept

Iedereen is het er over eens; innovatie is de sleutel tot de toekomst.

Innovatie is de sleutel tot succes!

Innovatie is de sleutel tot succes!

Hieraan twijfelen staat bijna gelijk aan ketterij! Maar de volgende stap: gaan innoveren, is zelden op ons van toepassing. Innoveren – zo denken velen – is iets voor grote organisaties met massale budgetten of iets voor die enkelingen met uitzonderlijk creatieve gaven.

Read the rest of this entry »

Innovatieve organisaties

Netwerken: u kunt pas vermenigvuldigen als u durft te delen!


Passie voor exploratie én exploitatie

Lage arbeidskosten zijn een duurzaam concurrentievoordeel van lageloonlanden.
Goed ontwikkelde economieën als Nederland kunnen toegevoegde waarde creëren door moeilijk te imiteren innovatieve managementvaardigheden en organisatieprincipes toe te passen. Zo benutten zij de reeds bestaande kennis, creëren nieuwe bronnen van productiviteitsgroei en zorgen voor een duurzaam concurrentievoordeel. Read the rest of this entry »

"Een investering in kennis betaalt zich terug met de hoogste rente."

Benjamin Franklin - Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790