Bert

De ontwerper van de website Business Base Camp, Bert Zeegers, heeft tijdens zijn carrière een verscheidenheid aan management/directie functies bekleed in zowel Nederland als het buitenland. Bert heeft leidinggegeven in een breed spectrum van het bedrijfsleven en heeft zo een schat aan ervaring opgedaan. Bert’s jarenlange ervaring heeft hem ervan overtuigd dat iedere onderneming een beter resultaat kan behalen door de markt te doorgronden en door zich professioneel te organiseren. Hiermee legt de onderneming een solide fundament van waaruit met succes verder gebouwd kan worden. “Het is als met een huis, als het fundament niet deugt, stort het huis na verloop van tijd in.” Nu wil Bert zijn kennis en ervaring delen met MKB ondernemers. De website Business Base Camp heeft als doelstelling de MKB ondernemer te adviseren bij het ontwikkelen en uitbouwen van diens onderneming. De adviezen bestaan uit strategieën die ondersteund worden met richtlijnen en structuren welke erop gericht zijn de organisatie in staat te stellen een positief bedrijfsresultaat te behalen. Aan de hand van een business model worden de relaties tussen strategisch management, organisatiebeleid, personeelsbeleid, marketingbeleid en systeemstrategie inzichtelijk gemaakt. Alle bedrijfsactiviteiten zijn erop gericht elkaar te versterken en hebben één gemeenschappelijk doel, het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Bert wenst u veel leesplezier en inspiratie op deze website en een succesvolle onderneming.

Patricia

Originally from the Netherlands, Patricia Zeegers was attracted to the Barcelona sunshine and high quality of life, and has now happily lived here for over 4 years. With her 13 years of experience with Nike, a Fortune 500 multinational operating in more than 160 countries worldwide, she learned the ins and outs of solid corporate management skills. Now, she is applying her multi-faceted experience in Human Resources, Customer Service and Process Management to her own businesses and projects. As a “synergizer” she brings people and resources together to make business possibilities happen. While she focuses on entrepreneurs and small businesses with a special emphasis on women-owned enterprises, her scope includes all those who want to expand professionally. At a prime location in Barcelona she manages a center that provides space, training, technology solutions, infrastructure and an international support network for individuals, start-ups and small businesses who want to expand. She is committed to offering her passion for helping others to identify what they do best, overcome their barriers and to be wildly successful.