Netwerken: u kunt pas vermenigvuldigen als u durft te delen!

Persoonlijke doelstellingen

Stel uw persoonlijke doelen

Stel doelen en neem actie

Waarom bent u gaan ondernemen, welk doel streeft u na? Of misschien speelt u nog met de gedachte om uw eigen bedrijf te starten? Er worden diverse redenen gegeven dat men is gaan ondernemen, veel gehoorde motivaties zijn: de vrijheid van het ondernemerschap, privé en werkplek dicht bij elkaar, de professie die ik uitoefen zijn niet te vinden in loondienst, Ik liep vast bij mijn werkgever, etc. Bij een andere categorie behoort het ondernemerschap tot de “professie” van de persoon, hierbij kunt u denken aan makelaars, accountant, architect, ontwerper, medici, programmeur, etc.

Als het tegenzit komt het aan op motivatie!

Waarom bent u ondernemer geworden, is een belangrijke vraag. Heeft u de antwoorden paraat op het waarom en wat u wilt bereiken als ondernemer? Want als het even tegenzit in het ondernemerschap, dan komt het aan op uw motivatie om door te gaan. In de publicatie “Waarom ben jij eigenlijk ondernemer geworden?” geven 13000 ondernemers hun persoonlijke doelstelling.

Ondernemen is niet vrij van risico’s

Welke beweegredenen dan ook, ze zijn allen relevant voor de persoon in kwestie om ondernemer te zijn (worden), maar toch er is nog een andere kant aan de zaak, ondernemen brengt risico’s met zich mee. Een eerste vereiste is dat de ondernemer in zijn levensonderhoud moet kunnen voorzien, met andere woorden er moet voldoende winst uit de onderneming komen om de haard te laten branden.

Winst bepaalt de continuïteit van de onderneming

Niet altijd leidt de ondernemer daadwerkelijk zijn onderneming, en wordt de bedrijfsdoelstelling gehaald. De bedrijfsdoelstelling is minimaal een positief resultaat te behalen met de onderneming. Als de onderneming geen of nauwelijks winst maakt heeft de ondernemer geen inkomen en komt het voortbestaan van de onderneming in gevaar.

Definitie van de ondernemer:

Een ondernemer is een persoon die als doel heeft zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden. De doelstelling is de onderneming minimaal in stand te houden en dat er winst uit de onderneming komt.

Onderneming gericht op klanten

Winst maken met een bedrijf is alleen mogelijk met een professionele organisatie die gericht is op klanten winnen en houden, zonder klanten heeft de onderneming geen bestaansrecht en zal binnen de kortste tijd ophouden te bestaan.

Inkomen ondernemer is afhankelijk van bedrijfsresultaat

Uiteindelijke doel van ondernemen is winst maken

Uiteindelijke doel van ondernemen is winst maken

Hoeveel winst eruit uw bedrijf moet komen is afhankelijk van hoeveel inkomen u nodig heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. En welke andere persoonlijke doelstellingen u heeft en de financiële middelen die u daarvoor nodig denkt te hebben. Door een overzicht te maken van de kosten die nodig zijn om in het levensonderhoud te voorzien heeft uw eerste doelstelling voor de winst uit de onderneming. Heeft u daarnaast nog andere persoonlijke doelstellingen met financiële verplichtingen dan komen die kosten bovenop de kosten van levensonderhoud en zult u dus een hogere winst met de onderneming moeten realiseren.

Persoonlijke doelstellingen bereikt u door prioriteiten te stellen met actie

Het is belangrijk om alle persoonlijke doelstellingen die u heeft op papier te zetten tezamen met de financiële verplichtingen die nodig zijn om deze doelstellingen te kunnen realiseren.

Iets willen is een doel kiezen, de actie bepalen die ons richting het doel brengt en dan die actie volhouden tot dat het doel bereikt is. De sleutel is: actie – Michael Hanson

Op die manier krijgt u overzicht en kunt u uw prioriteiten stellen. De wereld om u heen is altijd in beweging, de doelen die u zich nu stelt zijn een momentopname en deze kunnen veranderen in de tijd door veranderingen in de privésfeer en/of veranderingen in de wereld om u heen. Het is aan te bevelen om uw persoonlijke doelstellingen bijvoorbeeld éénmaal per jaar te evalueren. Mochten zich veranderingen voordoen dan is het eenvoudig om uw doelstellingen bij te stellen en actie te ondernemen, dit voorkomt dat u achter de feiten aanloopt. Click hiernaast om ideeën op te doen hoe u een lijst met persoonlijke doelstellingen opstelt.

 

Ondernemerskwaliteiten

Weten welke uw sterke en zwakke punten zijn als ondernemer is een 'must'.

Weten welke uw sterke en zwakke punten zijn als ondernemer is een ‘must’.

Kun je ondernemen leren?

Of je ondernemen kunt leren of dat ondernemen je in het bloed moet zitten, daarover verschillen de meningen. Er zijn succesvolle ondernemers die stellig de mening toegedaan zijn dat het voor 100% in je bloed moet zitten, maar is dat wel zo? In de publicatie “Kun je ondernemerschap leren?” wordt onderbouwd wat werkelijk van belang is om een succesvolle ondernemer te zijn/worden. Wel of geen natuurtalent, dat neemt niet weg dat u zich kritisch kunt afvragen welke ondernemerskwaliteiten een vereiste zijn om succesvol te ondernemen. Ondernemen is een serieuze zaak, want u bent in de eerste plaats afhankelijk van een inkomen uit de onderneming. Heeft u daarnaast nog persoonlijke doelstellingen die u wilt realiseren dan moeten ook die financiële middelen uit de onderneming komen. Alleen als u voldoende winst genereert, met uw onderneming, kunt u invulling geven aan zowel een inkomen uit de onderneming als het realiseren van uw persoonlijke doelstellingen. Veel hangt dus af van hoe vaardig u bent als ondernemer, welke onderdelen van het ondernemen beheerst u en welke onderdelen zijn voor verbetering vatbaar?   Verschillende

De mkb ondernemer moet verschillende “ballen” in de lucht houden

Een mkb ondernemer heeft te maken met een grote diversiteit aan activiteiten die hij/zij moet zien te managen om er een succesvolle onderneming van te maken. Ondernemen is meer dan vakkennis alleen, er komt veel meer kijken bij het ondernemerschap. De ondernemer moet o.a. kansen en bedreigingen signaleren en daarop anticiperen en er moet leiding worden gegeven aan de onderneming, hij/zij heeft geen uitgebreide staf aan medewerkers die specialistisch werk uit handen nemen. De mkb ondernemer moet van alle markten thuis zijn of moet weten waar de kennis of specialisme te verkrijgen is. Afhankelijk van de branche, zullen bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering zwaarder wegen dan andere, hoe zit dat in uw branche? Lees ook de publicatie; “Hoe weet je of jij ondernemerschap in je hebt?”

Ken uw sterke en zwakke punten

Het gaat onder meer om financieel inzicht, communicatie, marktgerichtheid, kwaliteitsbewust, creativiteit, flexibiliteit, onderhandelen, kansen zien, etc. Om een successtory van uw onderneming te maken is het noodzakelijk dat u over deze kwaliteiten beschikt of dat u één of meerdere specialisten inhuurt. Door te bepalen welke ondernemerskwaliteiten in uw branche van belang zijn, vergroot u de kans op succes. Welke dat zijn, dat kunt u bepalen door de branche-zelfanalyse uit te voeren. Dit voorkomt dat u veel geld en energie verspilt aan zaken die u nog niet of onvoldoende beheerst. Als u weet waar u te kort schiet dan kunt u die kennis vergaren of u kunt ervoor kiezen specialisme in te huren. Click hierboven om te bepalen over welke ondernemerskwaliteiten u beschikt en waar u aandacht aan moet besteden.

Actief netwerken doet u o.a. door kennis te delen!