Netwerken: u kunt pas vermenigvuldigen als u durft te delen!


Ondernemingsplan is een blik in de toekomst

Ondernemingsplan of wel businessplan is een uitgewerkt plan waarin de ondernemer bedrijfsdoelstellingen formuleert die men in de toekomst wil verwezenlijken.

Het ondernemingsplan wordt onderbouwd met concrete deelactiviteiten hoe men denkt de bedrijfsdoelstellingen te gaan realiseren. Een onmisbaar onderdeel daarbij is een planning, tijdspanne en volgorde, van de deelactiviteiten.


Click hiernaast voor een overzicht van het businessplan/ondernemingsplan. Hieronder vindt u aanvullende informatie over de verschillende onderwerpen in het ondernemingsplan.

Kansen en bedreigingen

Informatie verzamelen voor ondernemingsplan

Een ondernemingsplan of wel een businessplan is in principe niet verplicht.

Behalve als er krediet van een bank nodig is of wanneer men in aanmerking wilt komen voor bijvoorbeeld een uitkering en/of subsidie. Ook al is er geen verplichting een ondernemingsplan te schrijven, het is toch raadzaam om dit wel te doen. Een ondernemingsplan vergroot uw inzicht in kansen en bedreigingen van de onderneming.

 

Iedere mkb ondernemer kan te maken krijgen met:

 • Bestedingspatronen van klanten die veranderen.
 • Verzadigde markten.
 • Technologische ontwikkelingen die uw producten en/of dienstverlening inhalen en ze overbodig maken.
 • Toenemende concurrentie, waardoor prijserosie plaatsvindt en de winst verdampt.
 • Veranderde wetgeving die het onmogelijk maakt om uw producten op dezelfde manier te blijven produceren.
 • Sociale veranderingen.

Controleer regelmatig de uitgangspunten

Alleen al om bovenstaande redenen is het aan te bevelen om een ondernemingsplan te schrijven en deze éénmaal per jaar te evalueren om te zien of de uitgangspunten nog steeds dezelfde zijn. Zo niet, dan neemt u actie en stelt uw ondernemingsplan bij. Hiermee voorkomt u dat u achter de feiten aanloopt en houdt u de bedrijfsdoelstellingen up to date.

Ondernemingsplan helpt bij het nemen van beslissingen

Ondernemingsplan schept duidelijkheid

Het is altijd aan te bevelen een ondernemingsplan te schrijven bij het opzetten van eigen bedrijf of wanneer u het plan opgevat heeft om een bedrijf over te nemen.

Natuurlijk is het niet eenvoudig om een ondernemingsplan op te stellen, het vergt een behoorlijke inspanning om alle informatie boven water te krijgen. Maar als u een onderbouwde beslissing wilt nemen, om de haalbaarheid van een nieuw te starten onderneming te bepalen of de risico’s van een overname te onderzoeken dan heeft u in feite geen keus. Het verplicht u om diep na te denken voordat u de uiteindelijke stap zet, hiermee komt u niet voor verrassingen te staan en vergroot u de kans om iets moois van de onderneming te maken. Bij een overname van een bedrijf krijgt u middels het ondernemingsplan inzicht in de zwakke, sterke punten en de winstgevendheid van de onderneming, vervolgens kunt u een onderbouwde beslissing nemen of u tot overname van het bedrijf overgaat.

Visie en Bedrijfsdoelstellingen onderdeel van ondernemingsplan

Bedrijfsdoelstelling

De bedrijfsdoelstellingen zijn algemene lange termijn richtlijnen die erop gericht zijn de visie van de onderneming te realiseren.

Hoe groot is uw visie, wat wilt u bereiken tussen nu en vijf jaar? Hoe groot wordt uw marktaandeel en waar gaat u uw producten afzetten? Hoe wilt u dat de klanten uw producten en organisatie ervaren? Aan welke financiële normen moet uw onderneming voldoen om de winstgevendheid te borgen? Hoe wilt u dat de samenleving uw onderneming beoordeelt? Welke verantwoordelijkheid wilt u voor uw medewerkers dragen? Welke eisen stelt u aan uw leveranciers om te mogen blijven leveren? Een vast onderdeel van de lange termijn bedrijfsdoelstellingen is een investering-, omzet- en winstprognose voor de komende vijf jaar. Alle vragen hebben te maken met de continuïteit en het ontwikkelen van de mkb onderneming.

Ondernemingsplan

Ondernemersplan

Missie en bedrijfsdoelstellingen

In dit hoofdstuk worden de bedrijfsdoelstellingen van de onderneming samengevat.

wat wil de onderneming binnen nu en vijf jaar bereiken, vijfjarenplan? Welke bedrijfsdoelstellingen heeft de onderneming met betrekking tot personeel, klanten, milieu, kwaliteit en leveranciers? Hieronder wordt verwezen naar uitgebreide informatie. De delen die u van toepassing zijn op uw onderneming kunt verwerken in uw ondernemingsplan.

Wat is de missie en welke bedrijfsdoelstellingen heeft de onderneming?

 • Missie en Visie: Missie, waar staat de onderneming voor? Visie waar gaat de onderneming voor? Hoe groot is uw visie voor uw onderneming als de ontwikkelingsfase voltooid is? Meer informatie om te verwerken in uw ondernemingsplan vindt u op de webpagina ondernemingsplan Missie en Visie.
 • Personeel: Wat biedt de onderneming het personeel en wat verwacht onderneming van het personeel? Meer informatie om te verwerken in uw ondernemingsplan vindt u op de webpagina ondernemingsplan Personeel.
 • Klanten: Klantenbinding het ultieme doel. Meer informatie om te verwerken in uw ondernemingsplan vindt u op de webpagina ondernemingsplan Klanten..
 • Milieu: Vindt u duurzaam ondernemen belangrijk? Meer informatie om te verwerken in uw ondernemingsplan vindt u op de webpagina ondernemingsplan Milieu.
 • Kwaliteit: In de kwaliteitsstandaard zijn criteria vastgelegd die betrekking hebben op het totaal van alle handelingen, activiteiten en processen. Meer informatie om te verwerken in uw ondernemingsplan vindt u op de webpagina ondernemingsplan Kwaliteit.
 • Leveranciers: Een ketting is niet sterker dan de zwakste schakel. Uw leverancier kan het kwaliteitsniveau van uw onderneming negatief beïnvloeden als er geen afspraken gemaakt zijn. Aan welke voorwaarden moet de leverancier voldoen? Meer informatie om te verwerken in uw ondernemingsplan vindt u op de webpagina ondernemingsplan Leveranciers.

Persoonlijk gegevens

Diploma\’s en werkervaring

Curriculum vitae (cv)

In de cv wordt een gedetailleerde samenvatting gegeven van de levensloop.

Met name informatie over opleidingen, diploma’s, specialisatie en werkervaring zijn hiervan belang. Bij werkervaring vermeldt u de beklede functies met een korte omschrijving van de functie-inhoud met bijbehorende verantwoordelijkheden. Tot zover is de cv ongeveer gelijk aan de cv die u zou schrijven voor een sollicitatie. De cv wordt uitgebreid met informatie over persoonlijke omstandigheden en wanneer van toepassing worden financiële verplichtingen vermeld. Van diploma’s, opleidingen, etc. wordt een kopie in de bijlagen toegevoegd.

Persoonlijke eigenschappen

Ondernemen is meer dan vakmanschap

Ondernemen is meer dan vakmanschap

De ondernemer heeft verschillende petten op

Van een mkb ondernemer wordt verwacht dat hij/zij de onderneming succesvol weet aan te sturen.

De ondernemer krijgt te maken met alle facetten van het ondernemen, hij/zij heeft geen uitgebreide staf aan medewerkers die specialistisch werk uit handen nemen. De mkb ondernemer moet van alle markten thuis zijn of moet weten waar de kennis of specialisme te verkrijgen is. Door een zelfanalyse uit te voeren verschaft u zich een beeld van de vaardigheden die u beheerst en die vaardigheden die extra aandacht vragen.

Afhankelijk van de branche, zullen bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering zwaarder wegen dan andere, hoe zit dat in uw branche? Meer informatie om te verwerken in uw ondernemingsplan vindt u op de webpagina Ondernemerskwaliteiten

Product- en Marktanalyse

Bepaal de koers van de onderneming

Analyseer de markt en zet een koers uit

Zijn uw plannen om een bedrijf te starten de energie, tijd en financiële middelen die u erin steekt de moeite waard?

Is er een goede kans dat er genoeg afzet gebied te vinden is en dat er winst met de onderneming gemaakt kan worden? Wie zijn uw concurrenten? (sterkte- zwakte analyse). Na het bepalen van de marktpositie wordt duidelijk waar voor de onderneming de kansen liggen en welke bedreigingen er zijn. Een goede marketingstrategie is de figuurlijke stuurman van uw onderneming. Zonder een marketingstrategie en marketingdoelen hebt u in feite geen koers, u weet niet waar uw bedrijf voor staat en gaat. U pakt te veel aan of laat juist kansen liggen. Meer informatie om te verwerken in uw businessplan vindt u op de webpagina marktonderzoek

Sterkte- en Zwakte analyse (SWOT)

Vergelijk uw onderneming met die van de concurrent

Bij een SWOT-analyse gaat het om de sterke en zwakke punten van uw onderneming die u vergelijkt met de directe concurrentie in u omgeving.

Wie zijn uw directe concurrenten en welke bedreigingen kunt u van ze verwachten? Door een vergelijkend onderzoek te doen kunt u de eigen zwakke plekken ontdekken en eraan werken om deze te verbeteren, maar u ontdekt ook de zwakke plekken van de concurrentie waarmee u uw voordeel kunt doen. Hoe scoort de onderneming ten opzichten van de concurrenten op het gebied van klantgerichtheid, kwaliteit product en/of dienstverlening, prijsvergelijk en beschikbaarheid van producten. Hoe effectief is de technische ondersteuning en beschikt de onderneming over verkoopmedewerkers.


Click hierboven voor de swot analyse en verwerk de gegevens in uw ondernemersplan.

Bedrijfsplanning

Maak een planning

Welke zaken moeten nog geregeld worden en wanneer?

Uw bedrijfsplanning omvat een stappenplan waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over de te nemen acties.

Wat moet er nog gebeuren voordat u kunt zeggen, mijn onderneming is er klaar voor om met het echte werk, “ondernemen”, te beginnen. Maak een logische opbouw, wat heeft u al gedaan en wat moet er nog gebeuren? Welke gesprekken zijn reeds gevoerd met instanties die vergunningen afgeven of hoe staat het met de financiering als u die al nodig heeft. Geef een duidelijk overzicht (stappenplan) wat er nodig is om de onderneming te realiseren met tijdpad. Hierin zijn opgenomen, vestigingsvergunningen, rechtsvorm, algemene voorwaarden, financiering, verzekeringen, subsidieregelingen, etc.

Huisvesting

De materiële systemen in uw organisatie zijn kantoren, werkplaatsen, magazijnen, kantoormeubelen, machines, wanddecoratie/kleuren, computers, printers, telefoon etc.

Is het pand geschikt voor de onderneming?

Waar wordt of is de onderneming gevestigd?

Geef van de locatie een korte omschrijving, waarin aangetoond wordt dat het pand daadwerkelijk geschikt is als vestigingsplaats voor de onderneming.

Heeft u gedacht aan groeiverwachtingen en hoe is de bereikbaarheid van het pand? Indien nodig is er voldoende parkeergelegenheid rond het pand aanwezig? Welke financiële verplichtingen brengt het pand met zich mee. Is het een huur-/koopcontract met eventuele bankgarantie of hypotheek, kopie van huur-/koopcontract als bijlagen aan ondernemingsplan toevoegen.

Organisatie

Beschrijf de organisatie

De organisatiestructuur is de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen de deeltaken tot stand is gebracht.

Het handelt zich hier om bedrijfsprocessen die gezamenlijk tot doel hebben de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Hier geeft u een kort overzicht van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden met bijbehorende verantwoordelijkheden en taakverdeling.

Bent u een eenmanszaak dan beschrijft u in het kort de taken die u gaat vervullen. Zijn er bepaalde taken die u niet zelf uitvoert, denk bijvoorbeeld aan de boekhouding, dan verstrekt u details hoe en waar dit gaat gebeuren.


Click hierboven voor een voorbeeld van een organisatiestructuur en verwerk de informatie in uw ondernemingsplan.

Financiële administratie

Boekhouding

De financiële administratie wordt in veel gevallen geautomatiseerd met een boekhoudprogramma (softwarepakket).

Afhankelijk van de onderneming wordt er een boekhoudprogramma geselecteerd die bij de onderneming past.

Welk boekhoudprogramma?

Een boekhoudprogramma moet bij de onderneming passen en niet andersom.

Hier moet speciale aandacht aan besteed worden om te voorkomen dat u een softwarepakket kiest wat of te “klein” of te “groot” is voor de onderneming. In beide gevallen is het een slechte investering, te “klein” en u loopt al snel tegen de beperkingen op en te “groot” u gebruikt maar een fractie van het systeem en is te bewerkelijk. Om te bepalen welk boekhoudprogramma het meest geschikt is, kunt het voorbeeld van hierboven gebruiken om een pakket van eisen op te stellen. Gewapend met deze informatie gaat u op zoek naar een boekhoudprogramma dat voldoet aan het pakket van eisen en dus bij de onderneming past.


Click hierboven om te zien welke bedrijfsinformatie van belang is bij keuze van een boekhoudprogramma.

Customer Relationship Management (klantrelatiebeheer)

Customer Relationship Management

Grotere ondernemingen hebben behoefte aan een uitgebreider financieelpakket.

Met een dergelijk programma zijn inkoopfacturen, bankafschriften en memoriaalboekingen vast te leggen. Tevens kan het min of meer automatisch een balans en een resultatenrekening vervaardigen en vervult zo alle basisfuncties van een boekhouding, namelijk die van de grootboekadministratie. In de praktijk bieden de meeste pakketten meer functionaliteit doordat ook functies voor subadministraties (debiteuren, crediteuren en/of voorraad) aanwezig zijn. Daarnaast kunnen functies zoals telebankieren, consolidatie, budgetteren, relatiebeheer, inkoop, verkoop, productie, etc. deel uitmaken van het softwarepakket.

Kleine zelfstandigen en de boekhouding

Een kleine of een startende onderneming kan een eenvoudige boekhouding voeren met een boekhoudprogramma in Excel.

Deze zijn op internet, al dan niet tegen betaling, te downloaden. Alle inkomsten en uitgaven worden in het Excel programma geboekt inclusief btw. Het maakt maandelijks de winst- en verliesrekening op en het zorgt ook voor de betaling van de juiste hoeveelheid omzetbelasting. Maandelijkse en jaarlijkse overzichten geven inzicht in de resultaten van de bedrijfsvoering.

Marketing en Promotie

Afzetbeleid; product-, prijs-, promotie-, orders verkrijgen- en distributiebeleid.

Waar wilt u met uw onderneming over ongeveer vijf jaar staan?

U heeft waarschijnlijk wel een idee waar u met de onderneming naar toe wilt. De doelstelling die u voor ogen hebt moet vertaald worden in een marketingstrategie. Een goed uitgangspunt bij het formuleren van uw marketingstrategie is het doorlopen van het afzetbeleid; product-, prijs-, promotie-, orders verkrijgen- en distributiebeleid. Meer informatie om te verwerken in uw ondernemingsplan vindt u op de webpagina marketing en promotie.


Click hiernaast voor de schematische voorstelling van productontwikkeling.

Financiële analyse

Welk bedrijfsresultaat behaalt de onderneming?

De onderneming is een “systeem” dat tot doel heeft een positief bedrijfsresultaat, winst voor rente en belastingaftrek, te behalen. Hoe rendabel wordt de onderneming en wat is het deel eigen- en vreemd vermogen? Meer informatie om te verwerken in uw businessplan vindt u op de webpagina winstgevendheid.


Click hiernaast voor een schematische voorstelling van de financiële kengetallen.


Actief netwerken doet u o.a. door kennis te delen!