Netwerken: u kunt pas vermenigvuldigen als u durft te delen!

Bedrijfsdoelstelling mkb Onderneming


De lange termijn

Bedrijfsdoelstelling lange termijn

Bedrijfsdoelstellingen zijn algemene lange termijn richtlijnen die erop gericht zijn de visie van de onderneming te realiseren.

Wat zijn de doelstellingen van uw onderneming?
Hoe ziet u de toekomst van uw onderneming en hoe gaat u het realiseren? Hier worden de lange termijn bedrijfsdoelstellingen geformuleerd, waarbij de geleverde producten en/of dienstverlening optimaal zijn afgestemd op de vraag vanuit de klant.

Handelsonderneming

Essentie van het ondernemerschap

De basis van elke onderneming, groot of klein, is dat het tegen betaling producten of diensten levert aan derden.

De essentie van het ondernemerschap is dat de onderneming ten behoeve van de productie en de levering van deze producten of diensten, activiteiten ontplooit. In de meeste gevallen dient u voordat het eerste product of dienst geleverd wordt te investeringen. Dergelijke investeringen bestaan meestal in de eerste plaats uit tijd en energie die u vrij moet maken. Het bij elkaar brengen en organiseren van de nodige activiteiten. In de tweede plaats uit geld voor de productiemiddelen en of het betalen van mensen die aan de totstandkoming van het product of dienst zullen gaan meewerken. Wanneer het product of dienst aanslaat, dat wil zeggen dat er afnemers bereid zijn voldoende ervoor te betalen, dan kan de onderneming uitgebouwd worden.

Heeft u uw persoonlijke doelstellingen helder voor ogen?

Wat wilt u bereiken?

Hoe ziet u de toekomst

Hoe groot is uw visie als de ontwikkelingsfase van de onderneming voltooid is?

Wordt het een omzet van vijfhonderdduizend euro, één miljoen euro, vijf miljoen euro of meer? Dat is het eerste dilemma waar u tegenaan loopt. Hoe kunt u dat weten? Marktonderzoek vormt de basis bij het opstellen van een omzet prognose voor de komende vijf/tien jaar. Bruto margin en netto winst zijn een integraal onderdeel van de prognose. Omzet alleen is niet voldoende om uw persoonlijke doelstellingen te realiseren daarvoor moet er winst gemaakt worden. Hoeveel inkomen heb ik nodig uit mijn onderneming om onafhankelijk te zijn van andere inkomstbronnen? De volgende vraag is wat is het uiteindelijke doel dat ik een bedrijf ben gestart? Er is maar één reden om een bedrijf te starten en dat is om het te verkopen! U wilt namelijk gecompenseerd worden voor de inspanningen die u geleverd heeft en niet te vergeten de financiële risico’s die u genomen heeft bij het ontwikkelen van uw onderneming.

Vragen die beantwoord moeten worden

Hoe groot is uw visie, wat wilt u bereiken tussen nu en vijfjaar?

Hoe groot wordt uw marktaandeel en waar gaat u uw producten afzetten? Hoe wilt u dat de klanten uw producten en organisatie ervaren? Aan welke financiële normen moet uw onderneming voldoen om de winstgevendheid te borgen? Hoe wilt u dat de samenleving uw onderneming beoordeelt? Welke verantwoordelijkheid wilt u voor uw medewerkers dragen? Welke eisen stelt u aan uw leveranciers om te mogen blijven leveren? Alle vragen hebben te maken met de continuïteit en het ontwikkelen van de mkb onderneming.

Doelen stellen

Met doelen stellen wordt bedoeld, dat er concrete doelen worden gesteld. Dus niet: De onderneming moet groeien, maar de omzet moet met minimaal 8% per jaar groeien. Om de 8% groei per jaar te realiseren worden de acties: A, B en C geïmplementeerd en uitgevoerd. Het doel is nu gedefinieerd en is ook meetbaar. Maandelijks worden de omzetcijfers vergeleken met die van vorig jaar, gelijke periode, en gecontroleerd of aan de groeidoelstelling van 8% wordt voldaan, als dat niet het geval is, worden er corrigerende acties ondernomen om het plan te realiseren.

Bedrijfsdoelstellingen

Hieronder wordt verwezen naar uitgebreide informatie. De delen die van toepassing zijn op uw onderneming kunt verwerken in uw ondernemingsplan.

  • Missie; wat wil de onderneming uitdragen naar de omgeving? In een enkele zin of hooguit een paar zinnen samenvatte waar de onderneming voor staat.
  • Visie; hoe groot is uw visie voor uw onderneming als de ontwikkelingsfase voltooid is? Een vijfjarenplan maakt deel uit van de bedrijfsdoelstelling.
  • Winstgevendheid; de onderneming is een “systeem” dat tot doel heeft een positief bedrijfsresultaat te behalen. Een positief resultaat is noodzakelijk om de continuïteit van uw onderneming te borgen.
  • Klanten; klantgerichtheid het ultieme doel! Zonder klanten heeft uw onderneming geen bestaansrecht.
  • Kwaliteitseisen; intern en extern heeft iedere medewerker in de onderneming een klant!
  • Samenleving; iedere onderneming zou ernaar moeten streven om door de samenleving gezien te worden als een betrouwbare partner.
  • Leveranciers; de ketting is zo sterk als de zwakste schakel.
  • Personeel; de onderneming draagt verantwoordelijkheid voor haar medewerkers.
  • Marketing; de bedrijfsdoelstelling moet vertaald worden in een marketingstrategie.

Actief netwerken doet u o.a. door kennis te delen!