Netwerken: u kunt pas vermenigvuldigen als u durft te delen!

Bedrijfsdoelstelling: Marktpotentieel

Wat zijn de kansen voor uw producten en/of dienstverlening

Wat zijn de kansen in de markt


Zijn uw plannen om een bedrijf te starten de energie, tijd en financiële middelen die u erin steekt de moeite waard?

Is er een goede kans dat er genoeg afzetgebied te vinden is en dat er winst met de onderneming gemaakt kan worden?

Vragen die beantwoord moeten worden, voordat men zich in het diepe stort. Hoe, marktonderzoek kan u daar bij helpen. Marktonderzoek heeft weliswaar zijn beperkingen, maar zonder marktonderzoek tast men volledig in het duister en heeft men geen idee wat de mogelijkheden of de beperkingen zijn.

De basis van elke onderneming is dat zij tegen betaling producten en/of diensten levert aan derden. De grootte van de markt speelt hierbij een cruciale rol, alleen door marktonderzoek komt men hier achter. Zijn er geen of onvoldoende afnemers voor uw producten en/of dienstverlening dan heeft de onderneming geen bestaansrecht! Hoe groot is het marktaandeel voor de producten en/of dienstverlening die u in de markt wilt zetten?

Marktgegevens

Marktonderzoek door bronnen te raadplegen

Marktgegevens verzamelen wordt gedaan door bronnen op het internet te raadplegen. U kunt een goed beeld van de marktgrootte verkrijgen door bronnenonderzoek.


Marketingpostie en Strategie

Bronnenonderzoek is het verzamelen van marktgegevens die reeds in het verleden zijn verricht door bepaalde instanties, hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld brancheorganisaties, centraal bureau voor statistiek, kamer van koophandel, etc. Uit de aanwezige informatie op het internet kunt u de bronnen selecteren waar u de marktinformatie kunt verkrijgen, al dan niet tegen betaling. Door de verzamelde informatie te analyseren verkrijgt u meestal voldoende inzicht in de marktgrootte. Marktonderzoek beperkt zich niet alleen tot de marktgrootte, maar een volgende stap is het inschatten van het marktaandeel dat u zou kunnen verwerven. Hierbij behoort een onderbouwing waarom u denkt dat u in staat bent dat marktaandeel daadwerkelijk te verwezenlijken. Heeft u een uniek product en/of dienstverlening of zijn er andere zaken waarmee u zich onderscheidt ten opzichte van de concurrentie?

Voorbeeld marktonderzoek

Hoe groot is het aantal concurrenten? Neemt u een sterke of juist een zwakke positie in ten opzichten van de concurrentie? Is het een groeimarkt of juist een krimpende markt? Gebruik het voorbeeld van hierboven om uw marktpositie te bepalen.

Voorbeeld doelstelling marktgrootte: deze voorbeelden kunt u gebruiken in uw businessplan.

 • De onderneming stelt na marktonderzoek de marktgrootte voor haar producten en/of diensten op € …… (informatiebronnen vermelden).
 • De onderneming, stelt na marktonderzoek, de gemiddelde verkoopprijs van de producten en/of dienstverlening op € ….. (informatiebronnen vermelden).
 • De onderneming, stelt na marktonderzoek, de gemiddelde kostprijs van de producten en/of dienstverlening op € ….. (informatiebronnen vermelden).
 • De onderneming, stelt na marktonderzoek, de brutowinst marge van de producten en/of dienstverlening op ..% (informatiebronnen vermelden).
 • De onderneming stelt zich tot doel. een marktaandeel te verwerven van € ……,dit komt overeen met .. % marktaandeel. Motiveer uw antwoord, waarom denkt u het marktaandeel te kunnen realiseren? Heeft de onderneming een uniek product en/of dienstverlening of waarin onderscheidt de onderneming zich van de concurrent?

Marktsegment

In welk land en/of regio gaat u de producten verkopen?

Prijs producten en winst analyse

Het vaststellen van het marktsegment is het bepalen waar de producten en/of diensten verkocht gaan worden.

Ook hier is het van belang dat u het marktsegment waar u uw producten en/of dienstverlening wilt verkopen voldoende analyseert. Of u nu aan export denkt of dat u slechts lokaal wilt gaan verkopen, in beide gevallen moet het marktsegment voldoende geanalyseerd worden.

Verzamel voor de landen of regio’s waar u uw producten wilt verkopen, informatie over verkoop- en kostprijzen. Probeer te achterhalen wat de brutowinst is op de producten. Gebruik het voorbeeld van hiernaast om uw marktsegment te bepalen.

Concurrentie analyse, neem geen halve maatregelen!

Concurrentie analyse

Marktonderzoek moet uitwijzen hoe sterk de concurrentie is, met gelijkwaardige producten of dienstverlening, in een land en/of regio.

Zijn er voldoende potentiële afnemers en maakt u een kans om een marktaandeel te verwerven? Weet u wie uw klant is en waarom hij besluit te kopen? Er zijn grote verschillen in koopgedrag tussen landen en zelfs tussen regio’s. Het kan niet genoeg benadrukt worden: Doe uw huiswerk grondig! Hiermee voorkomt u dat u veel energie steekt in het verkeerde marktsegment. Alleen met het concretiseren van uw marktsegment is het mogelijk om een effectief afzetbeleid van producten en/of dienstverlening te implementeren.

Welke positie neemt u in ten op zichten van de concurrenten, bent u sterker of zwakker? Welke concurrentiepositie neemt u in met betrekking tot klantgerichtheid, kwaliteit, onderscheidende producten, prijsniveau, technische ondersteuning van product of dienstverlening? Gebruik het voorbeeld van hierboven om uw concurrentiepositie te bepalen.

Voorbeeld doelstelling marktsegment: deze voorbeelden kunt u gebruiken in uw businessplan.

 • De onderneming doet marktonderzoek naar verkoopprijzen en brutowinst in de landen en/of regio’s waar de onderneming actief wil zijn.
 • De onderneming brengt de prijsverschillen tussen landen en regio’s in kaart waar de onderneming eventueel actief wil worden.
 • De gemiddelde verkoopprijs van de producten en/of dienstverlening in € ….. per land / regio.
 • De gemiddelde kostprijs van de producten en/of dienstverlening in € ….. per land / regio.
 • De gemiddelde brutowinst van de producten en/of dienstverlening in € ….. per land / regio.
 • Na grondige marktanalyse besluit de onderneming dat het actief wordt in de volgende ….. landen en/of regio’s.

Actief netwerken doet u o.a. door kennis te delen!