Waarom creativiteit en innovatie belangrijk is

Netwerken: u kunt pas vermenigvuldigen als u durft te delen!

Belangrijk voor de resultaten van morgen

“De bedrijven in deze wereld die goed presteren, onderscheiden zich van de gemiddelde onderneming door de mate van emotionele intelligentie (EQ) van de werknemers.”

Dit schrijft Manfred Kets De Vries in het voorwoord van “Wat leiders drijft”. Volgens hem biedt een grotere emotionele intelligentie hun een voorsprong op gebied van creativiteit en innovatie.

De nieuwe mantra

Creativiteit en innovatie. Het lijkt wel de nieuwe mantra van het moderne management. En ja hoor, ik ga er volledig mee akkoord. Het zijn de overlevingstools bij uitstek voor elke organisatie. Harde cijfers en analyses zijn natuurlijk belangrijk. Het zijn indicatoren die aangeven hoe een organisatie er voor staat. Het is als het rapport van een dokter, als een analyse van je bloed. Maar ze zeggen niets over de toekomst. Ze kunnen latente virussen ontdekken, maar niet voorspellen welke besmetting de patiënt morgen kan oplopen.

Innovatie en creativiteit zijn zo een beetje het immuunsysteem van een organisatie.

Hoe kan een organisatie dan ‘besmet’ geraken?

Wel, je kan het zien aan de harde cijfers. Je kan een analyse maken en ontdekken dat er een cashflow probleem is, onderkapitalisatie, onderbezetting, productiviteitsproblemen, een slechte communicatie en noem maar op.

Maar al deze zaken zijn retroactief. Ze richten zich op het verleden. En – uiteindelijk – zijn het alleen maar symptomen, geen oorzaken.

Hoe kijkt u tegen uw organisatie aan?

Tot enkele tientallen jaren geleden bestond de klasse van ceo’s voornamelijk uit advocaten en ingenieurs, klaargestoomd via een MBA die het hun aangeleerde cijfer-denken er nog wat vaster inhamerde. De enkele witte raaf, die ook ‘verstand’ had van mensen, vormde hierop een belangrijke uitzondering. Dat waren de succesverhalen, die meestal doodbloedden zodra de manager in kwestie verdween. Steeds vaker echter kom je ceo’s tegen met een andere achtergrond. Mensen die de mantra van creativiteit en innovatie goed begrepen hebben. Deze trend werd ingezet (of op zijn minst in belangrijke mate bevestigd) door Tom Peters in boeken als Op jacht naar WOW en waanzinnige ondernemingen. In Re-imagine gaat hij hierop door.

Waarom is creativiteit en innovatie belangrijk?

Maar wat doen creativiteit en innovatie nu voor een onderneming. Waarom is dit een zo heilzaam elixir? Hoe werkt deze wonderdrank, waar Panoramix jaloers op zou zijn? Wel, ze hebben alles te maken met aanpassingsvermogen en toekomstige resultaten.

En dat – zo leerde Darwin ons al – is essentieel voor overleving op langere termijn.

Creativiteit gaat over het vermogen om snel in te spelen op omstandigheden die niet optimaal zijn of zelfs bedreigend. Creativiteit is de mogelijkheid om op een nog niet gekende manier te reageren op omstandigheden of om omstandigheden voor te zijn. Je zou het kunnen zien als de witte bloedcellen van een organisatie. Innovatie is het vermogen om de toekomst vorm te geven. Het laat organisaties toe om hun toekomstperspectief aan te passen en de omstandigheden naar hun hand te zetten. Je zou het kunnen zien als het regeneratievermogen van een onderneming. Het vermogen om dode cellen af te stoten en nieuwe cellen aan te maken.

Waarom doen we er niet allemaal aan mee?

Creativiteit en innovatie zijn dus belangrijk.

Niet voor vandaag, maar voor de resultaten van morgen.

Ze voelen echter aan als een bedreiging. Als een slecht smaken medicijn. Bitter in de mond maakt het hart gezond zei men vroeger. Dat klopt vaak wel.

Creativiteit en innovatie doorkruisen procedures. Ze staan vaak haaks op gewoontes en aangeleerde werkwijzen. Ze verstoren de normale gang van zaken en worden vaak ervaren als onrust, onduidelijkheid. Ze laten zich moeilijk sturen en nog moeilijker voorspellen.

Twee zaken die in het traditionele managementdenken uiterst belangrijk zijn. Het gevolg laat zich raden. Ze worden vaak de kop ingedrukt.

Met als gevolg dat organisaties hun eigen gezondheid in gevaar brengen, met als onderliggende reden gezond blijven. Voorwaar een boeiende paradox, die elke manager moet oplossen!

Bron: Peter Stinckens Peter Stinckens

Actief netwerken doet u o.a. door kennis te delen!

Comments are closed.

"Een investering in kennis betaalt zich terug met de hoogste rente."

Benjamin Franklin - Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790